Neem contact op
0321 - 33 73 80

Melkveehouderij

melkveehouderij

De consument merkt er weinig van dat de prijs die boeren krijgen voor hun melk sterk daalt. Maar de melkveehouder merkt het des te beter: Sinds de afschaffing van het melkquotum voorjaar 2015 is de prijs bij de boer met meer dan 20 procent gedaald. De prijs van halfvolle melk in de supermarkt is slechts met 7,4 procent gedaald, meldt het CBS. Die prijsdaling voor de consument is vrijwel geheel toe te schrijven aan aanbiedingen. De daling van de melkprijs is een gevolg van de hogere productie na het afschaffen van het melkquotum. De prijs van onbewerkte melk daalt al vanaf november 2013, zo heeft het CBS onlangs berekend. Vanaf die datum gerekend is de prijs die de boer in juli 2016 kreeg bijna 44 procent lager! In vrijwel alle Europese landen zijn de melkprijzen in het tweede kwartaal van 2016 flink gedaald in vergelijking met een jaar eerder. Toch nam de melkprijs voor de Nederlandse boer het meest af, namelijk met 23 procent. De prijs in Nederland wordt wellicht meer beïnvloed door de internationale markten, omdat Nederland veel melk exporteert.

Een groot deel van de melkveehouderijen draait dan ook met aanzienlijke verliezen. Tel daarbij op dat er voor 2017 – in afwachting van het fosfaatrechtenstelsel dat op 1 januari 2018 zal worden ingevoerd – grote onzekerheid bestaat met betrekking tot de derogatiemogelijkheden, en de noodzaak voor een brede sanering lijkt aanwezig.

Flefast heeft al enkele opdrachten in behandeling om bestaande melkveehouderijen economisch tegen het licht te houden, teneinde met een gefundeerd advies te komen ten aanzien van de bedrijfsvoering: bijsturen, verplaatsen of staken zijn dan opties die in beeld moeten komen. In deze landelijke problematiek werkt Flefast nauw samen met een agrarische bedrijfsmakelaar en één van de grotere banken.

Website laten maken Zwolle