Neem contact op
0321 - 33 73 80

Agri-Business

De consultancy van Flefast Consult met betrekking tot Agri-business omvat een breed werkterrein met als voornaamste invalshoeken:

Agribusiness

Fiscaliteit Een fiscalist kan door zijn adequate advisering op strategisch niveau van groot belang zijn voor een ondernemer en zijn onderneming.

Flefast heeft de expertise in huis om haar cliënten zowel op fiscaal-juridisch (onder andere bedrijfsvorm/rechtspersoon) als op fiscaal-economisch terrein van dienst te zijn.

Ook met betrekking tot het onderwerp bedrijfsopvolging is het voor een ondernemer van groot belang om op het juiste moment advies in te winnen van een fiscalist.

Op basis van kennis en ervaring op het gebied van fiscaliteit wijst Flefast de ondernemer de juiste weg naar het gestelde ondernemersdoel!

Bedrijfsvoering

 

Door de toenemende globalisering is het rendement van een bedrijf steeds vaker en steeds meer afhankelijk van de ontwikkelingen op de wereldmarkt. Voor agrarische bedrijven komt daar nog de onzekere factor “weersomstandigheden” bij.

Dat gegeven vergt steeds meer van de ondernemer, die waar mogelijk moet inspelen op toekomstige ontwikkelingen en moet reageren op de actualiteit.

Flefast kan daarbij als adviseur een belangrijke rol spelen, door een objectieve beoordeling te geven ten aanzien van de rentabiliteitsfactoren van een bedrijf en door advies te geven omtrent aanpassingen in de bedrijfsvoering.

Aan de hand van Financieel-economische rapportages kunnen de consequenties van bepaalde maatregelen in beeld worden gebracht, zodat de ondernemer in staat is om een weloverwogen beslissing te nemen inzake van onder andere maatregelen in de dagelijkse gang van zaken, investeringen, bedrijfsuitbreiding, verplaatsing, specialisatie met afstoting van bepaalde activiteiten en eventueel sanering van het bedrijf.

Flefast kan verder zorgen voor Project- en/of Businessplannen en overige noodzakelijke financieel-economische rapportages (onder andere voor kredietaanvragen).

Kortom: op weg naar het ondernemersdoel kan Flefast u – waar nodig – zakelijk bij sturen door gerichte maatregelen voor te stellen en deze voor te bereiden.

Omgeving

 

In een relatief klein land als Nederland kan er druk ontstaan op grondposities en functies die daarop worden uitgevoerd. Het Omgevingsrecht is volop in beweging, en ondernemers doen er goed aan hun “omgevingsrechten” adequaat te bepleiten en te beschermen.

Flefast kan desgewenst daarbij assisteren door het opstellen en indienen van Zienswijzen en Bezwaarschriften bij overheidsinstanties, en zo nodig door het indien van Beroepschriften bij Rechtbank respectievelijk Raad van State. Flefast heeft ruime ervaring in het vertegenwoordigen van cliënten tijdens hoorzittingen en rechtszaken.

Flefast kan een belangrijke rol voor u spelen om de weg naar het ondernemersdoel zoveel mogelijk vrij te maken van obstakels als overheidsbeperkingen.

Wordpress Website Zwolle